HONTFEST 2016

Pokračovanie o
HONTFEST na FB
*** FOTO ***

HONTFEST je kresťanský festival zameraný na prinášanie atmosféry neba medzi ľudí - túžime, aby ľudia zažívali nebo už tu, na zemi, tak, ako sa aj modlíme: "ako v nebi, tak i na zemi". Chceme ľuďom priblížiť Boha cez hudbu, tance, divadelné scénky, svedectvá, rôzne zábavné a duchovné aktivity. Chceme rozhlásiť zo striech, že On je živý! Hodláme k ľuďom prinášať Boha ako toho, ktorý je milosrdný, ako toho, ktorý prináša radosť, lásku, pokoj, uzdravenie a spásu. Usilujeme sa o uzdravené vzťahy, zdravé rodiny, mestá a dediny pokoja a lásky. Želáme si vytvárať jednotu s rôznymi vyznaniami a denomináciami a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo.

Hontfest skončil - čo ďalej?

  1. pozri si FOTO a VIDEO
  2. nájdi si svoje spoločenstvo, kde nájdeš prijatie a priestor pre ďalšiu formáciu

 

SPOLOČENSTVÁ

Aby dotyk neba v nás nebol iba jednodňovou „Hontfest“ záležitosťou, ale aby sme vytrvali, ďalej nasledovali Boha, zakúšali jeho lásku a milosť po celý rok, spoločne sa zdieľali s ostatnými - povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si si našiel(la) svoje spoločenstvo, kde nájdeš domov a prijatie. Spoločenstvo ti pomôže k ďalšiemu formovaniu, budovaniu zdravých medziľudských vzťahov, povzbudí ťa v ťažkých časoch a hlavne ti môže pomôcť udržať stály vzťah s Bohom.
Aby sme Ti s výberom spoločenstva pomohli, pripravili sme zoznam niekoľkých, ktoré odporúčame:

Spoločenstvo Sion - Terany

Kresťanské, multigeneračné spoločenstvo, ktoré vzišlo z viacerých farností Hontu. Cieľom spoločenstva je prinášať nebo do každej oblasti nášho života, aby bolo naším konceptom, ktorý chceme dostať do našich životov a podľa neho žiť a napredovať. V spoločenstve chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre každého jednotlivca, kde každý môže prísť taký, aký je. Súčasťou stretnutí spoločenstva je aj modlitba chvál. Na otvorených modlitbových stretnutiach sú dvere otvorené ľuďom zo všetkých denominácií.

Stretnutia: každý druhý týždeň v sobotu o 19:00 (cez leto 20:00)

Viac info: sion.family

Facebook: facebook.com/SpolocenstvoSion

Kontakt:   sion@sion.family

      Dominik Belica     0904 343 305        dominik.belica@gmail.com

      Peter Kováč    0905 134 423        pepekovac@gmail.com

Spoločenstvo Ducha Svätého - Levice

Katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo  živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života.

Stretnutia: pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu o 16:00h v pastoračnom centre.

Kontakt: martina.fauma.v@gmail.com

      Martina Vraželová        0915 956 185

Spoločenstvo Deep Well - Levice

Katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom. Raz v mesiaci sa koná mládežnicka sv. omša v kostole zoslania Ducha Svätého na Rybníkoch III.

Stretnutia: každú sobotu o 19:45. Mladšia skupinka "Kinder Deep Well" sa stretáva každy piatok o 19:45.

Kontakt:   spolocenstvodeepwell@gmail.com

      Radoslav Gellen     0902 792 393    

Spoločenstvo Krupina

Mládežnícke spoločenstvo, ktoré vzniklo ako odozva na túžbu po spoločenstve v Krupine. Jednoduchom spoločenstve, v ktorom by rástla viera a súdržnosť, v ktorom by sa prejavoval náš potenciál, radosť v prítomnosti nášho Otca a Jeho prítomnosti v nás. V ktorom by sme spoločne nachádzali čas na modlitbu, spoločne zdieľali svoje životy a nachádzali otvorenú náruč priateľstva a Božej nezištnej lásky.

Facebook: facebook.com/groups/1512333505734295/

Kontakt:      Kristína Kružicová    0902 828 370

      Ľubica Račeková     0904 058 326

Spoločenstvo SP - Sliač

Je spoločenstvom mladých ľudí, ktorí svojím srdcom túžia hľadať Božiu tvár, šíriť Jeho posolstvo a oslavovať Kráľa Kráľov.

Stretnutia: Pravidelné otvorené stretnutia sa konajú každú nedeľu o 16:00 v pastoračnom centre Fatima v Sliači a raz mesačne otvorené modlitebné stretnutie "Zlomení" v kine Hron v Sliači.   

Facebook: facebook.com/spolocenstvosp

Viac info: www.spolocenstvosp.sk

Kontakt: spolocenstvosp@spolocenstvosp.sk

Spoločenstvo Piar - Prievidza

Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Možno ani Ty nie si až tak spokojný so svojim životom a je na čase s tým niečo urobiť. Hľadáš pravé priateľstvá? Nechceš byť vo voľnom čase sám? Už teraz sa na Teba tešíme

Facebook: facebook.com/groups/spolocenstvopiar

Viac info: http://www.piar.sk/

Kontakt: spolocenstvo@piar.sk

Spoločenstvo Shekinah - Banská Bystrica

Víziou spoločenstva Shekinah je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov a byť znamením Božieho kráľovstva a jeho prítomnosti vo svete, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas a zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.

Stretnutia: každú stredu o 19:00 na fare v Radvani. Každú poslednú stredu v mesiaci o 19:00 vo farskom kostole v Radvani

Facebook: facebook.com/spolocenstvoshekinah

Zbor Vyškovce

Ekumenické stretnutia veriacich v Ježiša Krista pod vedením pastora Petra Kováčika.

Stretnutia : každú sobotu o 13:00

Kontakt:    Peter Kováčik         0902 083 182

Spoločnstvo ONE – Banská Bystrica

Spoločenstvo ONE založili a vedú študenti z rôznych kútov Slovenska, študujúci v Banskej Bystrici. Vízia spoločenstva je prinášať jednotu.

Stretnutia : každý druhý utorok o 19:15 v Misijnom dome

Facebook: facebook.com/groups/721953971228372

PROGRAM

Sprievodné aktivity

UČINKUJÚCI

ESPÉ

Kapela, ktorej členovia túžia vidieť, ako bude Božie kráľovstvo rozširované tu, na Zemi, zjednotené v bázni pred naším Bohom. Jej piesne vychádzajú z túžby vyvýšiť Otca nad všetko ostatné v našich životoch. Snažia sa o to nielen piesňami, ale v prvom rade svojím životom a tiež službou spoločenstva SP a projektom Godzone.

Lámačské chvály

Chválová kapela, ktorej túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály, ktorá sa páči Otcovi, na akékoľvek miesto. Skupina mladých mužov, ktorí veria, že prorocký rozmer uctievania sa musí prejaviť rozširovaním Božieho kráľovstva všade, vrátane rodín.

GodKnows

Kapela, ktorá vedie chvály s novým poznaním Otcovej dobroty, stavajúc na identite a intimite. Jej snom je nechať preniknúť Otcov svet do nášho sveta – ako v nebi, tak i na zemi. Súčasťou chvál je modlitba za osobné stretnutie ľudí s Bohom, uzdravenie a nové prebudenie.

S.I.L.A

Detská kapela s týmto názvom (Soldiers In the Lord´s Army = Vojaci v Božej armáde) chce „bojovať“ srdcom - za lásku, vieru a nádej, pretože aj deti môžu byť členmi Božej armády. Detské hlasy, sprevádzané dospelými hudobníkmi, sa najviac zviditeľnili skladbou Sen o rodine. A práve odkaz tejto piesne – ochrana prorodinných hodnôt – je nosným motívom činnosti kapely.

Vlado Regás

Spevák a gitarista, víťaz mužskej kategórie Gospeltalentu 2016. Hudba je pre neho jedným zo spôsobov ako si robiť radosť zo života. Svojimi piesňami nás pozýva oddýchnuť si do Božieho náručia.

ForDžoj

Skupina mladých ľudí, ktorí svedčia o Bohu prostredníctvom scénického tanca. Snažia sa fungovať nielen ako tanečná skupina, ale aj ako partia kamarátov a veriacich ľudí, ktorí sa za svoju vieru nehanbia.

Dominik Lauko

Dominik je mladý, talentovaný spevák a hudobník, rodák z Dudiniec. K hudbe ho už od malička viedol jeho starý otec. Jeho cieľom je robiť to, čo ho napĺňa, tak, aby z toho mali ľudia dobrý pocit. Na Hontfest prinesie plno pozitívnej energie v podobe akustického gitarového popu.


Peter Lipták

Muž, ktorý pri svojom osobnom stretnutí s Kristom zažil úplné vyslobodenie zo závislosti. Začal žiť pre Pána Ježiša, vyštudoval teológiu a slúži ako evanjelista. Svojím svedectvom ukazuje, že „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5,17)

Julo Slovák

Mladý muž, plný vášne za Božie veci, leader kapely eSPé, výkonný riaditeľ projektu Godzone. Vo svojich 14 rokoch prvýkrát zažil slobodu počas chvál a povedal Bohu svoje „áno, chcem Ti slúžiť a dávam úplne všetko.“ Začal snívať Jeho sny a počúvať Jeho vízie...

Andrej Kmotorka

Členom vedenia spoločenstva Piar a člen kapely GodKnows (akustická gitara, spev). Verí, že jednou z najdôležitejších vecí, keď chceš nasledovať Ježiša, je spoločenstvo.

Kontakt

Spoločenstvo SION

0904 343 305 (Dominik Belica),
0905 134 423 (Peter Kováč)
Festival organizuje Spoločenstvo SION pod záštitou Farnosti Terany v spolupráci s Projektom Godzone

Zorganizovanie festivalu sa nezaobíde bez financí a keďže chceme voľný vstup, potrebujeme vašu podporu aj v tejto oblasti. Ak sa rozhodnete prispieť na Hontfest finančne, prosíme poslať peniaze na účet: SK28 0200 0000 0035 3772 1557

V prípade ak nás chcete podporiť iným spôsobom, ozvite sa nám mailom, alebo telefonicky. Akákoľvek forma podpory je vítaná.

ĎAKUJEME!

AMFITEÁTER DUDINCE